10. dubna 2013 –– události –– Tomáš Holý

Obecní dům otevírá jednu z nejočekávanějších výstav za poslední roky. Vůbec poprvé tu bude představena nejucelenější sbírka děl secesního malíře Alfonse Muchy. Postaral se o ni český tenista Ivan Lendl, který Muchu sbírá již přes třicet let. Vlastní tak nejucelenější sbírku čítající 151 Muchových plakátů z let 1894 až 1935.

Expozice však neobsahuje jen plakáty, ale rovněž ceněný olejový obraz s vyobrazenými génii české hudby či věci denní spotřeby jako například obaly na potravinářské výrobky, nápoje, pohlednice, menu, reklamní návěstí nebo dekorativní panó. Sbírka tak věrně odráží tehdejší dobu a skrze plakáty ukazuje nejen vývoj litografie, ale z dnešního pohledu reklamního průmyslu. Malíř se totiž snažil skrze plakáty vtisknout výrobkům emoce.

„Celkový přínos výstavy však vidím v souhrnu práce pro barevnou litografii. Ucelenost sbírky nabízí ukázku obrovského tvůrčího rozpětí a šíři Muchova záběru. Odhaluje vysoké umění, které je jedinečné ve své stylizaci a neopakovatelnosti. Ke každému plakátu, obalu, reklamě přistupoval malíř jako k obrazu. Prostřednictvím své tvorby dokázal do běžného života přenést i sakrální tématiku,“ vysvětlil kurátor výstavy Karel Srp a dodal, že Mucha ve své době dal v lidech vzbudit pocit, že jsou svědkem a součástí čehosi jedinečného.

Nevšední zážitek z výstavy by měla umocnit i architektonické řešení expozice. O to se totiž postaralo designérské studio Olgoj Chorchoj. Návštěvníci se tak dočkají zcela jiného vzezření interiéru secesní budovy. Plakátům totiž dle designérů více sluší střídmější zasazení do interiérů. Sály budou zúženy předsunutím sádrokartonových desek tak, aby právě zhuštěnější prostor dal více vyniknout celé expozici.

„Tisky, na rozdíl od obrazů, jsou ze své podstaty méně formálně i emočně intenzivní, a sluší jim proto kontrastní – v tomto případě spíše střídmější – okolí. Kontrast jsme ještě podpořili použitím umělého trávníku na podlahách a tato kombinace propůjčuje výstavě jedinečný charakter,“ vysvětlil Juraj Smoleň ze studia Olgoj Chorchoj.

Výstava s jednoduchým názvem Ivan Lendl: Alfons Mucha je výjimečně přístupná každý den a to od 10 do 19 hodin až do konce července. Expozice začíná symbolicky právě v České republice, v Obecním domě se Mucha postaral o interiérovou výzdobu, po jejím skončení bude Lendlova sbírka k vidění v Ostravě a pak dalších pět let bude putovat po světě. Kromě Evropy je zájem rovněž z Číny či Japonska.

Čtěte všechny články na téma událostiumění

Foto: Lendl Mucha, Obecní důmPraha
Zdroj: Lendl Mucha