22. června 2013 –– události –– Pavel Liška

Museum of Modern Art v New Yorku otevřelo na tři měsíce výstavu jednoho z předních architektů minulého století, Charlese-Édouarda Jeanneret-Gris, proslaveného jako Le Corbusier. Doposavad největší jeho samostatnou výstavu s podtitulem An Atlas of Modern Landscapes je možné v MoMA vidět až do 23. září 2013.

Architekt, interiérový designér, umělec, městský plánovač, spisovatel a fotograf švýcarského původu, žijící v letech 1887 až 1965, proslul svým nezaměnitelným stylem práce. Dnes již světoznámý Le Corbusier v ní čerpal z mnoha stylů, jeho rané stavby jsou tradiční domy, jejichž tvary nijak nevybočují tehdejším zvykům.

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, jak znělo jeho pravé celé jméno, se začal odlišovat až pozdějším příklonem k funkcionalismu, čehož důkazem je návrh variabilního Dom-ino domu, což je jednoduchý, vícepatrový skelet, do něhož si sami obyvatelé postaví nenosné stěny.  Stejně netradičním příkladem je i jeho slavná vila Savoy v Poissy.

Časem se stále více jeho návrhy a realizace vymykaly běžným postupům. Například urbanistické plány celých měst budoucnosti a kolektivní obytné domy, jako byl marseillský L’Unite d’Habitation, bytový komplex s restauracemi, kavárnami, mateřskou školou a dokonce i s obchodním patrem.

Výstředními monumenty Le Corbusierovy fantazie pak zůstávají pozdní realizace v indickém Čandigarhu, parlament a budova sekretariátu, jako i legendární kaple ve francouzském Ronchamp. Neupravené betonové zdi, porůznu zakřivené, spolu se zdánlivě ledabyle umístěnými okny a robustní střechou. Stavba nepřipomínající žádnou jinou, církevní svatostánek a zároveň svatostánek moderní architektury.

Kurátor Jean-Louis Cohen připravil největší architektovu výstavu nazvanou Le Corbusier: An Atlas of Modern Landscapes z amerického pohledu členěnou na dvě části jeho tvorby. Dobu, kdy se z rytce vypracoval ve významného architekta předválečné Evropy, zakončenou rokem 1935. Tehdy poprvé navštívil Spojené státy americké. Zde také začíná druhá část výstavy v galerii MoMA, která zkoumá dalších třicet let jeho kariéry a vliv, jenž měl jako velká osobnost 20. století na generace amerických architektů.

Knihy na téma Le Corbusier zakoupíte na DesignBuy.cz

Čtěte všechny články na téma Le Corbusierarchitektura

Foto a zdroj: MoMA