15. prosince 2013 –– události –– Jakub Sochor

V architektuře musí existovat něco jako pokora k místu, říkal architekt Ivan Ruller, jehož práce jsou vystaveny v Galerii Architektury Brno. Expozice, která je zaměřená na prezentaci realizovaných staveb v přímém kontextu, je doplněna méně známými nerealizovanými projekty, s nimiž architekt Ruller slavil úspěchy po celém světě. Výstava potrvá do 31. ledna 2014.

Na tvorbě architekta Rullera, který se narodil 17. listopadu 1926 v Brně, je dobře patrný vliv funkcionalismu třicátých let a moderny. Vychází z brněnské školy, kde po druhé světové válce vystudoval u významných architektů tehdejší doby – mimo jiné u Bohuslava Fuchse a zejména u Bedřicha Rozehnala, u kterého byl již během studií asistentem. Ruller sám podle mínění odborníků „spojuje zdařile racionálně chápanou stránku architektury s výtvarně pojatým exteriérem a interiérem v jednotnou a emocionálně často velmi účinnou kompozici“.

Pro Rullera je typické, že výtvarná složka je vždy rovnocenným partnerem představám architekta. Jeho nebývalá spolupráce s výtvarníky tak přispívala i v době socialistického stavebnictví k architektonické kultivovanosti staveb. Svoji lásku k umění vyjádřil i členstvím v několika uměleckých sdruženích. Patří k zakladatelům Sdružení Q či ke Skupině 58.

Součástí výstavy jsou práce studia FlyingArchitecture, které po oslovení Galerií Architektury vytvořilo vizualizace architektových děl. Účelem projektu, na němž se podíleli Matuš Nedecký, Veronika Nedecká, Štefan Turcovský, Petr Kolacek a Vladimír Šturm, bylo vypracovat dosud nerealizované projekty.

Po dobu pěti let, během nichž studio funguje, stihli vybudovat celosvětovou základnu softwaru Rhinoceros. Na svých stránkách poskytují zdarma 3D modely a tutoriály pro profesionální tvůrce či studenty. V současné době se věnují především architektonickým vizualizacím a organizaci workshopu. Kromě výstavy v brněnské Galerii Architektury (Starobrněnská 18) budou vizualizace vystaveny také v Praze a Ostravě.

Čtěte další články na téma architektura

Spoluautor: Zdeněk Liška
Foto:
 FlyingArchitecture
Zdroj: Galerie Architektury Brno