19. května 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 27. června můžete v běžně nepřístupném protiatomovém krytu v InDance centru v pražské Hostivaři vidět speciální umělecký projekt Umění spojuje, který spojil mladé české designery šperku ze skupiny UNOSTO s tanečním souborem Pop Balet. Fotografie vznikly na základech desatera přikázání.

„Umění spojilo taneční soubor Pop Balet a sdružení UNOSTO, které vzniklo v roce 2011 jako platforma pro propagaci mladého českého šperku a tvoří jej designeři Alena Hesounová, Lucie Houdková, Kateřina Matěchová, Karla Olšáková, Markéta Richterová, Kateřina Řezáčová, Klára Šípková a Martin Verner,“ popisují výstavu organizátoři.

„Výstava Umění spojuje zobrazuje osobnosti tanečníků souboru Pop Balet jako nositele desatera přikázání. Vztah, jenž má člověk se svým okolím i  se sebou samotným, je již po staletí formován tímto etickým minimem. Nezabiješ, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš manželky bližního svého – všichni se chceme těmito pravidly řídit, někdy však stačí málo a na všechna pravidla zapomeneme. Kvůli šperku, kvůli lásce, kvůli moci, kvůli přežití…,“ dodávají.

Čtěte další články na téma událostišperky

Foto: Martin Zach
Zdroj: Pop BaletUNOSTO