28. června 2014 –– události –– Katka Vítková

Po dvou letech se v Brně otevřely expozice již 26. ročníku mezinárodního grafického bienále Brno s hlavním tématem Grafika, vzdělávání a školy. Organizátorem je již tradičně Moravská galerie v Brně a výstava je prezentována v Pražákově paláci, Uměleckoprůmyslovém muzeu a Místodržitelském paláci až do 26. října 2014.

Tématem 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů zamýšlí nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a  přístupy jednotlivých pedagogů a škol. Další rovinou jsou otázky lokální různorodosti škol, vliv architektury školních budov a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí.

Mezinárodní přehlídku, jakožto hlavní část celého bienále, vzhledem k zaměření se na vzdělávání tvoří přehlídky jen studentských prací. Práce pedagogů se tak představují v oddělených výstavních projektech laureátů a uvidíte na nich Grand Prix Bienále Brno studia Mevis & van Deursen (2012) a profilová výstava grafického designéra a pedagoga Rostislava Vaňka.

Rostislav Vaněk dostal v rámci brněnského bienále 2010 cenu za celoživotní přínos a jeho první retrospektivní výstava je tak stěžejním bodem celého programu. Vaněk je autorem grafického designu pražského metra nebo tvůrce vizuální identity a značky aerolinek ČSA. Na svém kontě má i desítky knih a časopisů.

Doprovodné výstavy se na bienále pokouší zmapovat téma vzdělávání v nejrůznějších úrovních; ať už v rozmanitosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, v šíři studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá. V rámci bienále byl na toto téma zpracován a vydán sborník textů věnovaný vzdělávání v grafickém designu a vizuální komunikaci korejskými grafiky Sulki a Min Choi. V brožuře Off-White Paper jsou zodpovězeny otázky jako Ve které zemi studovali? Kolik za studia platili a jaký byl jejich školní profil?

Zdá se že brněnské bienále nabývá stále větší světové významnosti. Na jeho zahájení a následném třídenním sympoziu byla většina z vystavujících a také velké množství mezinárodní publika. Z dalších výstav zde uvidíte soubory Vzít si linku na procházku, Od A do B do C a Studovnu. Brněnské Bienále můžete navštívit kromě úterý denně od 10 do 18 hodin a to až do 26. října 2014. Po celou je přístupný také OFF program, koncipovaný jako otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace.

Čtěte další články na téma grafika, typografiebienále

Foto a zdroj: Moravská galerie BrnoBienále Brno