9. září 2014 –– události –– Ondřej Krynek

Od 12. září do 6. listopadu 2014 bude v pražské Galerii UM v budově UMPRUM otevřena výstava Věci a slova, která ukáže na konkrétních předmětech vývoj uměleckého průmyslu, užitého umění a designu za sto let do roku 1870 do roku 1970. Chybět nebudou díla významných osobností jako Jan Kotěra, Josef Gočár nebo Pavel Janák.

„Umělecký průmysl, užité umění a design zaznamenaly v průběhu let 1870–1970 výraznou proměnu nejen v rovině formálního stylu, ale i v rovině společenských priorit. Některé užitkové předměty postupně ztratily svůj účel a přestaly se vyrábět, zatímco technologický pokrok a nové formy životního stylu si vyžádaly předměty nové,“ popisuje UMPRUM svou výstavu, která byla sestavena z rozmanitých druhů věcí od řemeslných výrobků a nábytku až po produkty textilního designu či módu.

„Výstava Věci a Slova v Galerii UM představí specifika jednotlivých period na konkrétních předmětech například židli od Jana Kotěry, stolku Josefa Gočára nebo dózy Pavla Janáka. Pro umělecký průmysl konce 19. století byl charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně, pro poválečný design televize a tranzistorové rádio,“ doplňují autoři výstavy.

Knihu Věci a slova zakoupíte na DesignBuy.cz

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: UMPRUM