8. srpna 2015 –– události –– Kateřina Kyselica

V rámci výstavy Záznamy prezentuje Zámek Bystřice pod Hostýnem společný projekt akademické malířky Aleny Laufrové a česko-americké výtvarnice Kateřiny Kyselicy s názvem Korespondáž A+K. Více než 200 koláží, které po dva roky putovaly týden co týden mezi New Yorkem, Prahou a zpět, představují vizuální záznamy konkrétních dnů autorek.

Rozmanitosti nálad autorek odpovídá také široká škála výrazových prostředků. Objevuje se i poezie. Koláže jsou z rubové strany zároveň dopisy, informují o náladách, nápadech, zážitcích autorek. Jsou to jakési kompoziční etudy, kombinací písma, reprodukcí, linek, tvarů, struktur i barev. Samozřejmě i náhoda se stávala pro tvorbu vítaným odrazovým můstkem.

„Uvědomila jsem si, nakolik mne zajímá struktura papíru, zvláště kartonu, jeho narušování, drásání. To mne později přivedlo k větším kompozicím z kartonových proužků. Korespondáž byla pro mne radostnou hrou, zkoušením, hledáním. Báječným způsobem komunikace přes oceán,“ řekla Alena Laufrová. Pro Kateřinu Kyselicu byl projekt také „systematickým tvůrčím cvičením a pobídkou k tvůrčímu hledání.“

Obě výtvarnice ve své samostatné tvorbě upřednostňují papír jako výchozí materiál pro dvourozměrné a prostorové konstrukce. Jeho poddajnost, tvárnost a recyklovatelnost jim poskytuje široké pole k nejrůznějším variantám kompozic, tvarosloví i kombinací struktur. Výstava Záznamy, trvající až do 23. srpna 2015, tak kromě společného projektu Korespondáž A+K prezentuje právě tvorbu z papíru obou autorek.

Nové práce Aleny Laufrové – reliéfní kartony – vychází především ze struktur krajiny. Jsou doplněny částí cyklů kombinovaných technik, pastelů, slepotisků a koláží na téma „Hlava“ a „Krajina“, autorskými knížkami vydavatelství Koleno a objekty z recyklovaného kartonu. Ze samostatné práce Kateřiny Kyselicy pak zaujme například autorská kniha „Zprávy o ničem“ ve formátu leporela, ve které použitím anglických i českých textů z titulků novin, zvláště pak z uměleckých rubrik novin The New York Times – The Arts (Umění), The Weekend Arts (Umění na víkend) či Arts & Leasure (Umění a volný čas) nastiňuje otázku směřování současného umění.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: KADS NY