7. září 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Centrum současného umění DOX pořádá až do 12. října 2015 výstavu fotografií s názvem DisPlace. Studenti vysokých uměleckých škol zde prezentují sociálně motivované snímky vytvořené vždy na jednu ze tří kategorií Nomád, Migrant nebo Vyvrhel. Výstava navazuje na dříve konanou výstavu This Place.

„Projekt DisPlace vychází ze základní myšlenky výstavy This Place. Zadání ‚hledat a definovat (ne)místo jednotlivce v současné společnosti‘ je přímo inspirováno tím, co je podle fotografa Frédérica Brennera specifickým rysem a jádrem komplikované situace na Blízkém Východě: otázka identity a s ní spojených tužeb, obav, nároků, předsudků a fikcí,“ uvádí k předobrazu výstavy pořádající galerie DOX.

„V rámci projektu byli studenti oboru fotografie vyzváni, aby pracovali se třemi kategoriemi/pojmy: Nomád, Migrant, Vyvrhel (Outcast) a zkoumali to, co je jim (zdánlivě) známé v prostoru, z nějž sami pocházejí. Jejich hlavním úkolem bylo takto prověřovat definice těchto pojmů spojením vizuálního a jazykového sdělení,“ dodávají organizátoři výstavy.

Čtěte článek Výstava This Place ukazuje jiný pohled na Izrael

Čtěte další články na téma fotografievýstava

Foto a zdroj: DOX