3. října 2015 –– události –– Petra Kvarčáková

Muzeum nové generace na zámku ve Žďáru nad Sázavou otevřelo své brány s novou, v ČR zatím ojedinělou koncepcí instalace, propojující prvky scénografie, hudby, světelných instalací, animace či videoprojekce. Hlavním tématem jsou příběhy místní historie od počátku cisterciáckého kláštera, přes dobu baroka a zasahující až do současnosti.

Muzeum vzniklo v prostorách bývalého cisterciáckého pivovaru. Architektem a autorem ideové koncepce je ředitel společnosti INCA pan Gilles Marty. INCA má na svém kontě revitalizaci tak významných míst jako je historické město Carcassonne, Gardský most (Pont du Gard), jeskynní komplex Lascaux nebo posvátné poutní místo v Lourdech.

„Muzeum je jako strom. Lidé, kteří ho navštěvují jsou jako jeho kořeny, díky nimž strom žije,“ uvedl Marty. Účelem celého projektu bylo vybudovat místo s veškerým zázemím a infrastrukturou, kam by se lidé rádi a často vraceli, žili s ním a podpořili tak rozvoj celého kraje.

Celou expozicí návštěvníky provází vyprávění soudobých postav, které barvitě přibližují příběhy ze života mnichů cisterciáků, poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, seznamují s dílem architekta Jana Blažeje Santini-Aichela a tím propojují historii až do dnešní doby. Velice poutavě působí ilustrace a malby, sochy, multimediální interaktivní panely i „oživlé“ animace promítající se uvnitř knihy.

Návštěvník si může například vyrobit svou knihu podle historického návodu či si zatančit se světly reagujícími na pohyb. Celá instalace je opravdu výjimečná strhujícím způsobem vyprávění, vizuálního propojení prvků, interakcí mezi návštěvníkem a exponáty a dává smysl v kontextu celého Žďárského regionu.

Čtěte další články na téma muzeumvýstava

Foto: Dušan Tománek
Zdroj:
Zámek Žďár nad Sázavou