11. listopadu 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Slavná česká fotografka Dita Pepe a belgický fotograf Max Pinckers spolu s literární dokumentaristkou Barborou Baronovou připravili výstavní projekt Současné Japonsko evropskýma očima. Už jen do 22. listopadu si můžete v Plzni vidět fotografie doprovázené aktuálními texty z této země s odlišnou kulturou bez zažitých představ a stereotypů.

„Výstava je součástí rozsáhlého mezinárodního festivalu Japan Fest 2015, který v rámci projektu Plzeň 2015 nabízí po celý rok bohatý kulturní program, propojující evropskou a japonskou kulturu. Výstavou jsme chtěli – v souladu s jejím názvem – představit současné Japonsko, stejně tak jako zaměřit se na otázky, které jsou univerzální a netýkají se pouze této země. Pohled Dity Pepe i Barbory Baronové tyto otázky klade a částečně na ně i přináší odpověď,“ říká Petr Šimon, manažer mezinárodních projektů společnosti Plzeň 2015.

„V Japonsku jsem si uvědomila, jak se my, české ženy, máme dobře. Můžeme si plnit své sny, protože nám k tomu společnost ve 21. století konečně dává prostor, a zároveň se k nám muži stále ještě chovají galantně. V Japonsku, které jsem vždy chápala jako moderní západní zemi skýtající bezpochyby všem rovné příležitosti, jsem však zaznamenala překvapivou diskriminaci. Nevnímám ji ale jako genderovou záležitost – Japonsko už delší dobu, pravděpodobně z ekonomických důvodů, podporuje ženy v jejich zapojování se do společenského dění. Spíš ji chápu jako obecný fenomén, kdy se na každého Japonce i Japonku kladou v různých rolích a životních situacích jasná očekávání, která musí za každou cenu naplnit,“ říká literární dokumentaristka Barbora Baronová.

Čtěte další články na téma výstava, fotografieJaponsko

Foto a zdroj: Plzeň 2015