2. prosince 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Moravská galerie v Brně otevřela novou stálou expozici ve zrekonstruovaném Pražákově paláci. Výstava Art is Here je tvořená z velké části uměleckou sbírkou Jiřího Valocha a nabízí především nové umění po roce 1945. Návštěvníci se mohou těšit na intervenci Maxima Velčovského v expozici i velkou skluzavku napříč podlažími.

„Společně s novou expozicí Aart is Here: Nové umění po roce 1945, bude v druhém patře Pražákova paláce  otevřena nově zrekonstruovaná  stálá expozice Moderního a současného umění zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Zastoupení vystavených exponátů bude od původního řešení obohaceno o představení okruhu autorů spojených s brněnskou odnoží uměleckého seskupení Devětsil nebo sochařský ostrov prezentující prostorové exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně,“ uvádí kurátoři výstavy Ondřej Chrobák a Jana Písaříková.

„Pokračováním této expozice bude částečně zpřístupněný depozit soch v suterénu Pražákova paláce, který umožňuje divákům nahlédnout do zákulisí galerijního provozu. Komplexní změny v Pražákově paláci završuje také úprava výstavního prostoru Atria. Jeho oddělením od vnitřního zázemí galerie vznikne prostor čtvercového půdorysu nabízející prestižní výstavní prostředí pro prezentaci autorů střední a nejmladší generace,“ dodávají ke stálé expozici otevřené prozatím do konce roku 2017.

Čtěte další články na téma výstava, uměníBrno

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně