3. prosince 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Sochař, grafik a malíř Stanislav Kolíbal slaví 90. narozeniny a k této příležitosti mu byla v Galerii výtvarného umění v Ostravě uspořádána velká retrospektivní výstava s názvem Sochy & kresby. V bohaté expozici najdete až do 3. ledna 2016 ta nejlepší díla z let 1954 až 2015.

„Stanislav Kolíbal se po šesti letech vrací do Galerie výtvarného umění v Ostravě s velkou retrospektivní výstavou. Jestliže předchozí Kolíbalova výstava v prostorách Domu umění představila výjimečnou kolekci kreseb z umělcových ostravských začátků a také přehled jeho ilustrátorského díla, tentokrát umělec zaplní celý výstavní prostor přehledem jeho práce od poloviny 50. let do současnosti. Titul výstavy zní Sochy a kresby 1954 – 2015, a dokládá tak hlavní Kolíbalovy výtvarné aktivity, ale zdaleka nevystihuje rozsah a smysl toho, kam umělec ve svém výjimečném novátorství práce s prostorem a kresbou došel,“ uvádí organizátoři výstavy.

„Ostravská výstava je poctou mimořádnému umělci, rodákovi z nedaleké Orlové, který přímo s Ostravou spojil svůj život mezi léty 1938 až 1945. Je návratem do rodného kraje a do Ostravy, jejímž je čestným občanem, a také připomínkou Kolíbalových devadesátých narozenin, které umělec oslaví v průběhu výstavy. Každá Kolíbalova výstava je svým způsobem mimořádnou událostí. Umělec je koncipuje přímo pro daný prostor, a je tomu tak i v Domě umění v Ostravě. Expozice tak vedle klíčových autorových prací přináší i díla méně známá či málo vystavovaná,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě