17. prosince 2015 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Jaroslava Fragnera se až do 7. února 2016 otevírá výstava Sakrální prostor, která nabídne na třicet zajímavě řešených kostelů, kaplí a dalších drobných staveb z celé Evropy. Expozice nabízí modely a fotografie realizací od renomovaných architektů jako Mario Botta, Peter Zumthor, Christian Kerez či Fernando Menis.

„Chtěli jsme v období kolem Vánoc nabídnout protiváhu všudypřítomné komerci, která rozostřuje a bagatelizuje původní duchovní rozměr těchto svátků. Věříme, že prostřednictvím námi vybraných sakrálních objektů se návštěvníci dotknou podstaty Vánoc mnohem intenzivněji. Navíc je velmi zajímavé zjištění, že i když se za uplynulá staletí měnily styly i materiály, pro řadu architektů zůstává hlavní matérií u tohoto typu staveb světlo,“ říká Dan Merta, kurátor a ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.

V expozici převažují hlavně realizace z různých koutů Evropy, ale své místo má i Česká republika, kterou zde zastupují realizace známých ateliérů Kuba & Pilař architekti či Kamil Mrva Architects. Výstava ukazuje pozoruhodnou proměnu podobných staveb za posledních několik set let, kdy se velké chrámy z období gotiky či barokní kostely mění na lehké minimalistické objekty hrající si především se světlem a materiály.

„Přítomná nedosažitelnost světla je základní zkušeností něčeho, co překračuje rozměr lidské existence. I proto většina představených kaplí v nás vyvolává záchvěv nekonečna či závrať ze síly prostoru. Skýtají moment jedinečnosti bez ohledu na to, zda architekti byli inovativní ve formě stavby nebo v užitém materiálu,“ vysvětluje kurátorský záměr jeden ze spolutvůrců výstavy Sakrální prostor Filip Šenk.

Čtěte další články na téma výstava, kostelkaple

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera