20. prosince 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Fotografka a multimediální výtvarnice Milota Havránková otevřela v Domě U Kamenného zvonu v Praze svou velkou retrospektivní výstavu nazvanou Milota, která je zde do 17. ledna 2016 uspořádána k jejímu životnímu jubileu. Návštěvníci zhlédnou průřez její experimentální fotografickou tvorbou od klasických fotografií po rozmanité koláže.

„Milota Havránková (narozená v roce 1945) během své pedagogické činnosti na SUPŠ v Bratislavě ovlivnila celou generaci slovenských fotografů, kteří později vstoupili do historie jako ‚slovenská nová vlna‘. Její tvorba se svým zájmem o fotografický experiment, volbou námětu a následným způsobem vizuální realizace vymezuje z hlavních proudů slovenské fotografie a odlišuje ji od klasicky chápané fotografie, černobílého dokumentu nebo fotografického konceptu,“ uvádí kurátorky výstavy Nadia Rovderová a Anna Vartecká.

„Autorka od počátku neustále narušuje tradice, dokonce i ty vlastní, modifikuje vizuální řeč i výrazový slovník své tvorby. Je jednou z nejdůraznějších experimentátorek v dějinách česko-slovenské inscenované fotografie. Neortodoxními zásahy do pozitivu i negativu, použitím široké škály expresivních výrazů, kombinací fotografických i nefotografických výtvarných technik, ale i pozdějším použitím digitální a postprodukční manipulace dosahuje svébytné obraznosti. Transformuje bezprostředně viděnou realitu do subjektivních obrazových kompozicí tak, aby přesahovala mikrosvět jejích mezilidských vztahů,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy