26. února 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch se v pátek otevírá výstava Introverze sklářské výtvarnice Lady Semecké. Až do 24. dubna zde prezentuje díla z cyklu Proudění tvořených pomocí stavovaného skla a dřeva i další díla vytvořená z taveného čediče. Všechny pak spojuje imaginárnost vyobrazených vzdálených galaxií či struktur povrchů planet.

„Pro její autorský rukopis je typická neokázalost, soustředěnost, emoční hloubka. Ať již se jedná o volně stojící nebo závěsné objekty, lze je vnímat jako obrazy ve skle. Jsou ve skle zachycenou autorčinou obrazností, upřímné a nearanžované výpovědi o jejích nadějích, snech, radostech i obavách. Není v nich agresivní exprese jako v některých dílech prof. Vladimíra Kopeckého, přesto jeho introvertní ‚emoční estetiku‘, společně s kulturním dědictvím Země vycházejícího slunce, vidím jako dva prameny inspirace, které se v díle Lady Semecké osobitým způsobem prolínají,“ uvádí tvorbě autorky kurátor výstavy Petr Nový.

„V České republice je dnes více než stovka sklářských výtvarníků čtyř generací a mnoho dalších, kteří sklo využívají k vyjádření svých uměleckých představ jen občas. A přestože každý z nich má svůj autorský rukopis, neznamená to nutně, že jde o rukopis originální nebo výtvarně přínosný. Lada Semecká však patří k těm, kteří se díky svému talentu a pracovitosti zapisují do příběhu českého uměleckého skla velmi výrazným a podnětným způsobem,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Kuzebauch