8. března 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Nová galerie v Praze hostí na krátko je do 17. března výstavu Akt 2016, která nabízí umělecké ztvárnění nahé lidské figury v rozmanitém mixu 26 autorů. Mezi výtvarně rozdílně pojatými díly najdeme i práce tak významných autorů jako Jiří David, Tomáš Císařovský, Michal Rittstein, Jakub Špaňhel či Jiří Načeradský.

„Výstava Akt 2016 otevírá jedno ze stěžejních témat výtvarného umění, totiž otázku znázornění nahé lidské figury, která je jako umělecký námět fenoménem přednostně tradice západního umění. Na dílech 26 výrazných osobností českého a slovenského malířství, která představují ucelený soubor tvorby umělců několika generací, ilustruje nejen to, jak rozmanitě je dnes námět aktu pojímán, ale i jeho pomyslný vývoj: jak se v průběhu generací mění přístup k jeho zobrazování a to, jak úspěšně či neúspěšně balancuje na hranici mezi uměním a pornografií,“ uvádí Nová galerie, která tímto zahajuje cyklus tematicky laděných výstav.

„…živost, neuvěřitelná složitost a bezchybnost celé konstrukce těla a mysli je pokryta laskavou krásou kůže, chlupů, vlasů a pohledem očí…duše patří tělo…člověk když zří nahotu jiného člověka je udiven…někdy dojat…malovat akt je staré jako malířství…nahé ženy a nazí mužové pobíhají a nahé děti často s křídly, postávají, posedávají, polehávají na obrazech a sochách všech věků, je to záliba, pýcha a moc umu…,“ uvádí k  k výstavě kurátor Martin Mainer.

Čtěte další články na téma erotikaumění

Foto a zdroj: Nová galerie