12. března 2016 –– události –– Lenka Štědrová

V nejnovějších obrazech malíře Tomáše Tichého se spojuje několik různorodých pohledů na současnou globalizovanou společnost. V The Chemistry Gallery jsou do 19. března vystavena jeho plátna, v kterých se objevují náměty, jako jsou kolotoče či skleníky. Ty autor považuje za zrcadlo naší společnosti a spojuje je v neobvyklých fiktivních prostředích.

Prostory galerie zaplnily metaforicky pojaté obrazy malíře Tomáše Tichého (*1984).  Barvy skoro nestihly zaschnout, jelikož je autor maloval přímo pro výstavu během pěti měsíců a poslední z nich dokončoval těsně před přípravou expozice. Jeho tvorba, kterou můžeme spatřit, v sobě slučuje sociologické přístupy a osobní prožitky, které propojuje téma Pevnost, jenž je i názvem výstavy. Ta vznikla v návaznosti na plánovanou účast The Chemistry Gallery na letošním UAMO Festivalu (Urban Art Media Organisation), který bude probíhat od konce dubna do prvního května v Mnichově a na který bude jeden z obrazů Tomáše Tichého vybrán a poslán.

Téma výstavy Pevnost bylo předem dané. Může být chápáno mnoha způsoby. Tomáš Tichý se ho snažil pojmout metaforicky, jako pevnost v hlavě, kterou si člověk utváří prostřednictvím výchovy a prostředí ve kterém vyrůstáme. Ačkoliv je autor převážně spojován s figurální tématikou, která ho provází již od studia na Akademii výtvarných umění v Praze, na některých obrazech figura chybí. Malíř jí záměrně několikrát z obrazů vypustil, právě proto, aby ji divák na plátnech postrádal. Jinde jsou zase figury lehce rozostřené, jako by se rozplývaly. Tímto pojetím autor poukazuje na napětí a problémy v rodinách, způsobené nedostatkem rodinného zázemí či jeho úplnou absenci. Zájem o problematiku současného rodinného života prohlubuje narození malířova syna Theodora a dlouhodobé studium sociologických knih, například od sociologa Zygmunda Baumana. Ten se ve svých pracích zabývá zejména reflexí a zachycením společenských proměn dvacátého století, s následnou analýzou současné doby, včetně její globalizace. Tyto vlivy a tendence propojuje Tomáš Tichý ve vystavených malbách a téma rodiny jako pevnosti je pro něj velice aktuální.

Mezi další náměty, které se objevují na vystavených malbách a které se navzájem prolínají, patří například skleníky, selfie a kolotoče. Skleníky, které jsou vytržené z jejich reálného prostředí, vnímá autor jako fikci kolem nás. Jsou další metaforou, kterou využívá v kontextu globalizace a aktuálních událostí. Selfie naopak poukazuje na lidskou zahleděnost do sebe, jež je silně cítit skrze focení sebe sama. Fenomén utváření vlastních fotografií sebou samotným, je pro autora civilizačním znak, který ukazuje, kam momentálně směřujeme. Tato tendence se promítá i na zmíněné kolotoče, které se cyklicky objevují na plátnech. Připomínají nám, že i když zdánlivě jedeme dopředu, přesto se točíme pořád dokola. Všechna díla ale mají mnoho dalších významů, které může divák skrze vize Tomáše Tichého hledat a snažit si je pochopit svým subjektivním způsobem.

Vystavené obrazy ukazují na jeden z možných kritických způsobů, jak vnímat náš svět. Všechna témata jsou současná a asi každý z nás si podobné otázky, jako umělec, v menší či větší míře pokládá. Téma rodiny se zdá být aktuálnější než jindy. Myslím si, že výstava velice dobře reflektuje moderní dobu a může divákovi ukázat to, co se nám v dnešním rychlém světě uniká. Může ho inspirovat, aby sám nezmizel a neztratil se ve vlastních fikcích. Výstava potrvá do 19. března 2016.

Čtěte další články na téma výstavaobraz

Foto: Oskar Helcel a Lenka Štědrová
Zdroj: Tomáš Tichý