16. března 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V zrekonstruované sklářské huti František v Sázavě proběhne od 31. března do 19. června 2016 světově unikátní výstava soudobého autorského skla EX – IGS. Jedna z největších prezentací nabídne na 200 děl od 73 účastníků ze 22 zemí. Připravován je i doprovodný program.

„Představeno bude okolo 200 děl, které vznikaly pod rukama špiček světové umělecké sklářské tvorby na XII. Mezinárodním sklářském sympoziu, jenž se konalo v loňském roce v Novém Boru. Výstupem XII. mezinárodního sklářského sympozia jsou objekty, instalace a konceptuální projekty opěvující magickou krásu skla ve všech jeho podobách. Technologické experimenty prezentují nové postupy v autorské volné tvorbě s přesahem do průmyslového designu,“ uvádí organizátoři této velkolepé výstavy.

„Výstava EX – IGS v prostorách Centra sklářského umění v Sázavě propojí stálou expozici sbírky IGS z let 1982 až 2006 s díly vzniklými na IGS 2015. Naskýtá se přirozená konfrontace tvorby vybraných autorů v čase. Toto propojení stálé expozice s novou instalací bude jedinečnou ukázkou vývoje procesu tvorby a výtvarného pojetí současného skla. V průběhu trvání výstavy bude probíhat bohatý doprovodný program zahrnující přednášky, komentované prohlídky a prezentace sklářských technik,“ zvou na výstavu a její program organizátoři.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto a zdroj: Cesty skla