24. června 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Moravská galerie v Brně je až do 30. října dějištěm 27. mezinárodního bienále Grafického designu, v jehož rámci probíhá i výstava s tajuplným názvem Které zrcadlo chceš olizovat? Kurátoři při výběru vystavených děl vycházeli z bodu, kdy předpokládají, že vše vytištěné je skutečné. Proto v prostorách galerie i po městě ukazují nejzajímavější grafická díla.

„Které zrcadlo chceš olizovat? představí díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku. Bude se skládat jak z vypůjčených artefaktů, tak z nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu. Z této konstelace vznikne heterotopie, kde je vše reálné, ale zároveň se odklání k fikci, a naopak,“ uvádí k výstavě organizátoři její z Moravské galerie v Brně.

„Výstava nebude omezena pouze na prostor galerie, ale odehraje se i ve městě, na autobusových zastávkách, ve filmových programech, rozhovorech, knihkupectvích a na dalších místech nacházejících se mimo bezpečí ‚bílé krychle‘. Kde jinde totiž lépe ukázat grafický design nežli v jeho přirozeném prostředí,“ dodávají.

Čtěte další články na téma Brnovýstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně