6. července 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Až do 30. října je v Brně otevřena Mezinárodní přehlídka, která je tradičně hlavní výstavou aktuálně probíhajícího 27. mezinárodní bienále grafického designu Brno. V rozsáhlé expozici najdete výběr z přihlášených prací z celého světa jako jsou například soubory, edice, vizuální identity či dlouhodobé spolupráce. Všechna díla vznikla v posledních čtyřech letech.

„Přehlídka je zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory – edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce – tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik. Záměrem je představit reprezentativní výběr projektů v celé jejich šíři a umožnit tak návštěvníkům bienále hlubší vhled do profese grafického designéra. Jednorázové projekty či solitéry nejsou součástí mezinárodní přehlídky 27. ročníku Bienále Brno,“ uvádí zástupci organizující Moravské galerie v Brně.

„Výběr z přihlášených prací provedla výběrová porota sestavená z designérů, teoretiků designu a zástupců organizátora, a to zejména s ohledem na přístupy řešení konkrétních celků, estetickou a funkční kvalitu prací a v neposlední řadě též s ohledem na prostorová omezení výstavních sálů,“ dodávají.

Mimo udílení cen porotou, které byly předány při zahájení bienále, je součástí 27. mezinárodního bienále grafického designu Brno několik dalších výstav jako například Zdeněk Ziegler, Souborné dílo či Které zrcadlo chceš olizovat. Všechny tyto výstavy jsou otevřeny do 30. října 2016.

Čtěte další články na téma výstavaBrno

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně