9. září 2016 –– události –– Nora Behová

Již několik měsíců běží 15. ročník světové architektonické přehlídky Bienále Benátky. Na pozici hlavního kurátora se představil chilský architekt Alejandro Aravena a zvolil sociálně zaměřené téma Reporting from the Front. Mezi šedesáti třemi účinkujícími zeměmi je i letos pavilon připravovaný v tandemu České republiky a Slovenska.

Benátky od 23. března hostí architektonické Biennale. 15. ročník prestižní, mezinárodní architektonické výstavy má pod taktovkou Alejandro Aravena. Vize chilského architekta a nejnovějšího držitele Pritzkerovy ceny byla představit nový úhel pohledu na komplexitu překážek, výzev a očekávání, kterým dnes architektura čelí. Aravena je známý pro své projekty sociální architektury a hledání řešení, která si poradí nejen s akutními problémy nedostatku bydlení pro nejchudší vrstvy obyvatel, ale i jejich špatnými životními podmínkami v dlouhodobém horizontu. Právě toto vnímání architektury jako nástroj několika dimenzí podtrhává téma letošního Biennale Reporting from the Front neboli Hlášení z fronty, z fronty, kde se bojuje proti segregaci, následkům přírodních pohrom, znečištění ovzduší a za pospolitost v komunitách či přístup k pitné vodě; a kde na straně soupeře stojí přehnaná byrokracie, nedostatek prostředků či chamtivost kapitálu.

Inspiraci představuje fotografie německé archeoložky Marie Reiche zkoumající geoglyfy na planině Nazca v Peru z poslední příčky žebříku, protože jedině takto z výšky je schopná v liniích rozeznat jednotlivé tvary a obrazce. Stejný pohled chce Aravena nabídnout návštěvníkům na architekturu, aby zdůraznil širokou škálu oblastí její působnosti a potenciálu, který může dosáhnout při integraci různých směrů a problematik. Výstavní prostor Biennale se rozkládá především v Arsenale, historickém komplexu bývalých loděnic z 12. století, kde se stavěly benátské obchodní i válečné flotily, a v zahradách Giardini. Vedle hlavní expozice vznikající pokaždé pod jiným kurátorem z řad významných světových architektů mohou návštěvníci zhlédnout i výstavy 63 participujících zemí (Filipíny, Seychely, Nigérie a Jemen se letos účastní poprvé), z nichž část v průběhu let postavila budovy svých pavilonů právě v prostorách Giardini.

Mezi ně patří i Česká Republika a Slovensko, které pavilon sdílejí a střídají se v organizaci výstavy. Letos ji má na starosti Slovenská národní galerie a je zaměřena na odkaz socialistické architektury. Kurátoři vítězného týmu vybraného porotou vedenou Adamem Gebrianem Benjamín Brádňanský, Petr Hájek, Vít Halada, Ján Studený a Marián Zervan k prezentaci problematiky vypořádání se s odkazem staveb minulého režimu vybrali právě dostavbu SNG v Bratislavě navrženou v šedesátých letech Vladimírem Dedečkem, která je dnes předmětem mnoha diskusí. Zatímco část lidí i odborné veřejnosti na ni nahlíží jako na zavrženíhodný symbol socialistické megalomanie, jiní v ní vidí velmi ceněnou ikonu funkcionalistické éry.

Expozici tvoří zářivě červený model v měřítku 1:17,78 postavený na sloupcích, doplněn projekcemi, které ukazují různé názory či reakce na budovu SNG a jsou rozděleny mezi stěnu zápasu a stěnu výzev k tanci – přístupu, kde jde především o vize, odvahu ke smělým projektům a znovunalezení radostné architektury. Od toho je také odvozen i název celé instalace „Starost o architekturu: výzva arché architektury k tanci“. Architektonické Biennale 2016 můžete navštívit do 27. listopadu.

Čtěte další články na téma bienále

Foto: Ben Markel, Luke Hayes a Francesco Galli
Zdroj: La Biennale di Venezia