6. října 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V karlovarské Sun Gallery byla zahájena výstava s jednoduchým názvem Sklo, kde je prezentována sklářská tvorba výtvarníka a designéra Jakuba Berdycha staršího. Až do 14. ledna 2017 se zde můžete setkat s rozmanitými pestrobarevnými objekty. Výstava je navíc přístupná zdarma.

„Jakub Berdych senior (nar. 1953) je sklářský výtvarník a designér, který je zároveň pedagogem na Technické univerzitě v Liberci. Pro jeho tvorbu je příznačná nenápadná monumentalita odvozená od lapidárních tvarů daných přírodou, ale i vtipné výtvarné citace tvarosloví vytvořeného bez uměleckých ambicí anonymními tvůrci technického řešení průmyslových výrobků resp. obalů na tyto výrobky,“ uvádí kurátor výstavy Jaroslav Polanecký.

„Tavené plastiky poctivě vytvořené na základě forem odvozených od těch nejbanálnějších předmětů nabízejí překvapivou noblesu a nadčasovou stabilitu a vřazují tvorbu nenápadného a skromného výtvarníka do aktuálních trendů. Aniž by z nich vyčuhovala poplatnost těmto trendům a akutní potřeba zaujmout prvoplánově mediální sféru a kurátory lačné po nových podnětech,“ dodává s tím, že výstava navazuje na výstavu Jakuba Berdycha mladšího, která se zde konala v roce 2014.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto a zdroj: Jakub Berdych