12. října 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Hned na šestnácti místech po hlavním městě aktuálně probíhá Festival Fotograf Praha 2016. Šestý ročník, který potrvá až do 8. listopadu nabízí hned několik skupinových i samostatných výstav na téma vzájemných vlivů pojmů kultura a příroda. Nechybí ani bohatý doprovodný program přesahující médium fotografie.

„Cílem letošního šestého ročníku Festivalu Fotograf není prvoplánově naplňovat angažované premisy environmentálního umění, jak se pozvolna etablovalo od poslední čtvrtiny minulého století, ale jejich revize a hledání nových definic prostřednictvím dialogu a sdílení. Naším záměrem je přinést nové pohledy na dynamicky se rozvíjející diskurz, mapovat posuny, které do reflexe silně politizovaného vztahu člověka a přírody přineslo nové milénium nejen v oblasti ekologie a přírodních věd, ale především v oblasti umění a humanitních věd, zejména antropologie a filozofie,“ uvádí organizátoři akce.

Bohatý program nabízí Fotograf Festival už od svého startu na začátku října. Vybíráme z něj například výstavu Marka Dorfa jménem Transpozice, výstavu Medicine, kterou připravila Jana Doležalová, výstavu Scared to Live, kterou připravil Dror Daum, poutavou performance Doomdoom, kterou připravil Adam Vačkář a mnohé další.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto a zdroj: Fotograf Festival