18. října 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch vystavuje až do 8. prosince sklářský výtvarník Ondřej Strnadel. V expozici nazvané Klid neklidu najdete převážně jeho organicky tvarované skleněné objekty, které si hrají s jednoduchostí, elegancí a čistotou tvaru. Dle kurátora jsou výsledkem zdařilého souznění technického provedení a výtvarného záměru.

„Rodák z Valašského Meziříčí své především z geometrických tvarů kruhu nebo oválu vycházející objekty oživuje rafinovanými deformacemi. Sklo v pevném stavu si díky nim stále uchovává magický půvab své žhavé tekuté duše. Pozorovatel má pocit, že když se otočí, objekt může změnit svou podobu. Tento klid neklidu, jenž je syntézou autorova rukodělného umu a umělecké představivosti, dodává Strnadelovým dílům na osobitosti a zajímavosti,“ uvádí kurátor výstavy Petr Nový.

„Sklářská píšťala, žhnoucí sklářská pec a zářící skleněná matérie očarují mnohé, s většinou se však o svá kouzla a tajemství nerozdělí. Jen když se někomu s nimi podaří nalézt společnou řeč, je schopen nejen mluvit, ale i naslouchat, mohou se dít pozoruhodné věci. Ondřej Strnadel si se sklem rozumí a ono rozumí jemu. Je proto radostí moci být jejich rozhovoru nablízku, dívat se – a napínat uši,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie Kuzebauch