15. prosince 2016 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Kuzebauch byla ve čtvrtek zahájena výstava Skloprostor, kde svou aktuální sklářskou tvorbu prezentuje Petr Stanický. Absolvent pražské UMPRUM, dřívější stážista v ateliéru Jeffa Koonse a současný profesor ateliéru Designu skla na UTB ve Zlíně, vystavuje své velmi originální objekty až do 28. února 2017.

„Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce. Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti – transparentnost a reflexi. Platí to pro jeho solitérní plastiky i nápadité intervence do architektury a přírody. Využívá v nich specifičnost okolí, jež se přirozeně stává součástí díla,“ uvádí kurátor výstavy Petr Nový.

„Sklo je pro rodáka z Přílep nedaleko Kroměříže stavebním materiálem a  pracovním nástrojem současně – je prostředkem, nikoliv cílem. Zachází s  ním efektně, efektivně a racionálně, nikoliv však chladně a vypočítavě. Jeho díla proto nelze letmo minout, je nutné se u nich zastavit. A stát se součástí skloprostoru,“ dodává.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: Galerie Kuzebauch