19. ledna 2017 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii UM vystavuje původem skotská umělkyně Lucy McKenzie pozoruhodný projekt zaměřený na postavení žen v kontextu životního stylu, módy a užitného umění. Výstava nazvaná ’33 – ’29 – ’36 nabízí expozici z historických předmětů, které jsou kombinovány s tvorbou současných designérek a umělkyň.

„Tematický rámec výstavy zachycuje konflikt mezi antikvitou a modernitou projevující se mimo jiné i v současném rozlišování femininity a feminismu. Zabývá se zde i mylnými představami o emancipaci. Časový vývoj této problematiky Lucy McKenzie demonstruje na příkladu prací tří výrazných představitelek módního návrhářství a uměleckého řemesla meziválečného období – Boženy Rothmayerové-Hornekové, Kató Lukáts a Madeleine Vionnet – a realizacích současných umělkyň a designérek – Ateliéru E.B, Tauby Auerbach, Katji Mater, Becy Lipscombe, Eileen Quinlan a svých vlastních,“ uvádí k výstavě pořádající UMPRUM.

„Tyto tři návrhářky společně formulují komplexní řadu z dnešního pohledu zajímavých otázek zahrnujících vztah feminismu a ženskosti, antikvity a ultra-modernity, radikalismus ukrývající v sobě stereotypní soudy velkého příběhu mužské dominance a zavádějící obraz emancipačního hnutí, využívající módu a umělecké řemeslo jako dvojitého agenta působícího mezi protilehlými stranami,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Martin Polák
Zdroj: UMPRUM