26. května 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Nizozemská umělkyně Marloes van Son představuje v pražské Galerii AMU svůj výstavní projekt Non-Functioning Functionality neboli Ne-funkční funkčnost. Už jen do konce května si na výstavě můžete vyzkoušet alternativní zvukové nástroje a prohlédnout elektromechanické instalace, které propojují přírodní jevy s běžnými zařízeními.

„Filter navádí publikum, aby se při zkoumání systému za instalací zaměřilo také na její ‚pružné‘ bariéry. Zvýšený pohyb návštěvníků v prostoru však instalaci zároveň ohrožuje: voda zurčí v sebeobraně zuřivěji a světlo svítí jasněji. Filter ovládá vodu, písek a vzduch tak, aby střídavě utvářely momenty světla a tmy, zurčení a ticha,“ popisuje instalaci Filter kurátorka Sara Pinheiro.

„Projekt Devices kombinuje nepředvídané a neznámé prvky s rozpoznatelným každodenním vizuálním rozhraním. Láká publikum k bližšímu zkoumání těchto experimentálních zvukových nástrojů a nepřímo jej tak seznamuje se základními principy elektřiny,“ dodává k projektu Devices.

Čtěte další články na téma hudba

Foto a zdroj: GAMU