19. června 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem proběhne od 21. do 28. června výstava závěrečných prací studentů pod tradičním názvem Letní sklizeň. Představí se na ní i tvorba studentů ateliéru Sklo, kde bakaláři měli za úkol navrhnout knoflík a semestrální prací byla skleněná plastika.

„Naším tématem je malý předmět s velkými schopnostmi a historií. Tento zdánlivě prostý skleněný módní doplněk analyzujeme a uvádíme zpět na scénu v různých kontextech. Haute couture charakter většiny návrhů není náhodný – jedinečný oděv vyžaduje jedinečné doplňky. Naše téma je však v jádru obyčejný knoflík, tedy zařízení, které po celá staletí slouží ke spojení dvou částí oděvu. A právě spojení a spojování se stalo hlavním mottem našeho zájmu,“ uvádí k zadání klauzurních prací pro první až třetí ročník vedoucí ateliéru Marcel Mochal.

„Hledáme využití a místo pro sklo v oblasti produktového designu a určujeme jeho roli v interiéru. Důležitým sdělením tohoto semestrálního tématu je pohled aktuální generace na skleněnou plastiku v kontextu s fenoménem artdesignu,“ dodává k semestrální práci, jejímž zadáním byl design nábytku.

Čtěte další články na téma výstavaškola

Foto: Filip Švácha
Zdroj: FUD UJEP