16. července 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V rámci programu nadcházejícího festivalu světla Signal, který se v pražských ulicích uskuteční ve dnech 11. až 14. října 2018, se divákům představí mimo hlavních instalací také české umělecké naděje. V otevřené výzvě byli vybráni Jana Mercogliano alias Verge, Tomáš Dymeš, Ivo Louda a Tomáš Ullrich nebo uskupení Stroy.

„Podpora českého současného umění je jedním ze základních pilířů Signal Festivalu. Naší otevřenou výzvou, jejímž cílem je realizační i finanční podpora nového umění, jsme tomuto pilíři dali jasný rámec. Již druhý rok vybíráme do našeho programu několik děl mladých českých umělců, kterým v případě, že splní požadavky a kritéria výběrového řízení, finančně pomůžeme s tvorbou a realizací instalací a jejich prezentací na festivalu. Velmi nás těší, že o díla mladých tvůrců je na festivalu zájem, a to nejen ze strany laické, ale i odborné veřejnosti. Ze zkušenosti víme, že Signal pro mladé umělce bývá odrazovým můstkem k dalším možnostem u nás i v zahraničí,“ říká ředitel festivalu Signal Martin Pošta.

„V rámci sekce Signal Calling, pod kterou festival umělce pocházející z otevřené výzvy prezentuje, letos diváci uvidí dílo Ne(u)klid od Jany Marcogliano (Verge), absolventky School of Architecture and Urban Design na UCLA v Kalifornii, interaktivní instalaci Touch Project studenta Fakulty architektury při ČVUT Tomáše Dymeše, projekt Horizont událostí, za kterým stojí Ivo Louda a Tomáš Ullrich, nebo instalaci SSSSSSpace od uměleckého uskupení Stroy. Všichni tři naposledy jmenovaní působí nebo studují na Technické univerzitě v Liberci,“ doplňuje Helena Novotná.

Čtěte další články na téma události

Foto a zdroj: Signal Festival