4. srpna 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Západočeská galerie v Plzni pořádá do poloviny září výstavu Anatomie skoku do prázdna, která přibližuje rok 1968 a výtvarné umění v Československu. Vystavené malby, kresby, sochy a fotografie jsou vesměs reakcí na potlačení pražského jara. Prezentovaná díla pochází od slavných umělců jako Theodor Pištěk, Olbram Zoubek, Karel Nepraš, Jan Koblasa a mnozí další.

„Výstava je soustředěna na léta 1966 až 1973, ve kterých je dobře vidět, jak se domácí umění emancipovalo a začalo se sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Reaguje nebo předjímá všechna důležitá témata a přístupy – novou geometrii, novou figuraci, konceptuální umění a umění akce. Podobně se uvolnila celá společnost, dobová média svědčí o docela jiném klimatu, než jaký společnost svazoval začátkem šedesátých let,“ uvádí kurátorka výstavy Marcela Štýbrová.

„Výstava v pěti částech ukazuje změny, jimiž Československo prošlo v těchto intenzivních pěti letech – od společnosti, která se začínala chovat jako občanské společenství západního typu (1. Quo Vadis? – občanská společnost), přes národ šokovaný absurdní invazí vojsk Varšavské smlouvy (2. Invaze), různým způsobem reagující na posrpnový vývoj, od strachu, nejistoty až po groteskní výsměch (3. V ústech kamení, v hlavě boule), vyrovnávající se se smrtí Jana Palacha a Jana Zajíce (4. Oběti), až po společnost rezignovaně přijímající normalizační restrikce (5. Plazit jazyk), plnou deziluzí, smutku, ale i stažení se do sebe sama, do soukromého světa, což bylo typické pro období sedmdesátých let, obrovsky kontrastující s živou dobou pražského jara,“ dodává.

Rozsáhlá expozice nabízí celkem 150 děl od celkem 88 umělců. Mezi vystavujícími jsou dnes již slavní umělci jako Jozef Jankovič, Jiří Kolář, Václav Boštík, Olbram Zoubek, Ľudovít Fűle, Stanislav Kolíbal, Jiří Kolář, Adriena Šimotová, Jan Koblasa, Jiří John, Theodor Pištěk, Ladislav Novák, Olga Čechová Adolf Hoffmeister, Jozef Jankovič, Július Koller, Miroslav Šnajdr, Eduard Ovčáček, Stanislav Bukovský a další. Díla pochází převážně ze sbírek muzeí a případně i soukromých sbírek.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Západočeská galerie v Plzni