19. prosince 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Národní galerie v Praze se spojila s dalším francouzským a finským muzeem, aby v pražské Valdštejnské jízdárně uspořádala velkou retrospektivní výstavu František Kupka 1871–1957. Rozsáhlá expozice nabízí až do 20. ledna celou šíři Kupkových prací a to od ranních děl až po nejznámější vrcholné malby. Výstava je členěna dle směrů od symbolismu až po abstrakci.

„Výstava představuje dílo Františka Kupky v celé jeho šíři, od raných prací z devadesátých let 19. století až po abstraktní práce z padesátých let 20. století. Díky spolupráci s francouzským partnerem se podařilo sestavit jedinečnou sbírku olejomaleb, prací na papíře, tiskovin a dokumentačních materiálů, která byla na jaře 2018 prezentována v pařížském Grand Palais, v obměněné podobě je nyní v Národní galerii Praha a na jaře 2019 se přesune do helsinského Ateneum Art Museum. Pražská výstava tak vedle děl ze sbírek Národní galerie uvádí četné práce ze sbírky pařížského Centre Pompidou, newyorského Guggenheim Museum nebo vídeňské Albertiny,“ uvádí kurátorka Anna Pravdová.

„Chronologicky koncipovaná výstava je členěna do tematických celků, které umožňují návštěvníkovi sledovat umělcovu cestu od symbolismu k abstrakci, u jejíhož zrodu Kupka stál. Retrospektiva se zaměří na jeho symbolistické malby, první expresionistické portréty, cestu k abstraktnímu umění, barevné vertikály, řeč tvarů a barev, mašinismus i geometrickou abstrakci. Četné práce na papíře představí Kupku jako satirického kreslíře a znamenitého ilustrátora, umělce se zájmem o filozofii, antiku, náboženství i vědu,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze