17. ledna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch byla v pátek zahájena výstava Contact – Isolation, na které sochařka Emma Woffenden a sklářský výtvarník Petr Stanický vystavují svou nejnovější tvorbu. Přímo pro tuto výstavu navržená díla spojuje nejen spřízněnost obou umělců, ale také vášeň pro sklo a umění v prostoru.

„Tvorba Emmy Woffenden, absolventky slavné londýnské Royal College of Art, je od svých počátků v 90. letech 20. století sochařská. Nápaditě využívá vedle skla i dalších materiálů, motivicky blízké jsou jí figury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí ji není nadsázka ani promyšlená, nikoliv pouze efektní provokace. Opakovaně se vrací k spirituálním tématům, zajímá ji člověk jako mnohovrstevnatá bytost, vznešená i komická zároveň, ráda pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty,“ říká k prvnímu vystavujícímu kurátor výstavy Petr Nový.

„V prvé řadě sochařem a až poté sklářem je též Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Sklo je pro něj jedním z oblíbených prostředků k vytváření objektů a kompozic, často s ambicí ovládnout prostor nebo v něm odkrýt jinou dimenzi. Jeho práce jsou ideově pregnantní, až puristicky čisté, pečlivě promyšlené a konstruované. Dokáže však stvořit i intimní solitéry, kde jej – stejně jako Emmu Woffenden – zajímá například figurální motiv,“ dodává k druhém vystavovateli. Výstava je otevřena až do 15. března.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Gabriel Urbánek
Zdroj: Galerie Kuzebauch