22. července 2009 –– události –– Pavel Dvořák

Od září do října proběhne vlastně po celé České republice již 5. mezinárodní bienále Industriální stopy. Akce je zaměřená na zpopularizování a ochranu industriálního dědictví ČR. Centrem bienále je již od roku 2001 bývalá Bubenečská čistírna odpadních vod. Bienále letos zavítá mimo Prahy do Žatce, Liberce, Zlína, Kladna, Ústí nad Labem a Ostravy.

Součástí bienále je řada kulturních akcí, přednášek, výstav a performancí v autentických prostorách industriálních staveb. Počítá se s daleko vyšší účastí oproti 26 tisíců návštěvníků z minulého ročníku. Letos se publikum může těšit například na vizuálně atraktivní a interaktivní projekty v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Výmluvný název pak ponese výstava Co jsme si zbořili, na které Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT přiblíží nenávratně ztracené skvosty průmyslové architektury v posledních deseti letech. Výstavu doplní přednášky a exkurze.

Tématem hlavní konference, která se uskuteční v Ekotechnickém muzeu v Praze Bubenči 9. a 10. října bude Vzduchoprázdno mezi profesionály a amatéry, jejímž cílem je umožnit komunikaci mezi nadšenci, dobrovolnými spolky, neziskovými organizacemi a odborníky. Účast přislíbila řada zahraničních kapacit v oboru. Součástí akce je také pokračování nesmírně úspěšné publikační řady Industriálních průvodců.

Na výstavách letošního ročníku se budou podílet i studenti pražské ČVUT i brněnské VUT. Za jiným výstavním projektem, zaměřeným na průmyslové stavby na Praze 4 stojí fotograf Pavel Frič, jehož fotografie doplní poezie Davida Vávry. Výstava bude v prostorách Podolské vodárny. Například v Ostravě se připravují lákavé projekty Cesty energie a Industrial Life i exkurze průmyslovým městem Vítkovice včetně prohlídky vysokých pecí Vítkovických železáren. Detailní informace jsou na webových stránkách projektu.

mezinárodní bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, Národní památkový ústav ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem. Za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu.

Foto: Ing. arch. Eva Dvořáková
Zdroj: Industriální stopy