15. května 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Kvalitář je možné do 6. června zhlédnout výstavu Lukáše Nováka. Mladý autor zde prezentuje pestrou směsici objektů, jako jsou vázy, pop-artové kresby i světelné instalace. Nejvýraznější jsou bílými nápisy popsané modré vázy a velké svítící oči válející se po zemi.

„V galerii Kvalitář dostal Lukáš Novák prostor toto téma rozvinout do osobité instalace s mnoha symboly a osobní výpovědí. Jako intro na vás udeří název výstavy složený ze slov: sold – you – fake – fuck – child, který sám o sobě může působit radikálně, možná až pozérsky, ale v rámci instalace zjistíte, že se dá různě skládat a kombinovat, snaží se s vámi tedy komunikovat ve více souvislostech. V prostoru samotném pak diváka provází symboly kulatých očí v podobě světelných objektů, které jsou pro expozici výrazným prvkem, nejen, že se cítí být sledován, ale neodvratné pohledy ho zhmotňují jakoby v realitě, kde je sledovanost jednou z nejcennějších komodit,“ uvádí zástupci galerie.

„Všechno co vidíte a čtete, ať to jsou jednotlivé claimy, světla, barvy či kresby, je jedna odvážná komunikační linka, kterou vás provádí autor Lukáš Novák, společně s kurátorem výstavy Janem Dotřelem. Celkový rámec výstavy, nakonec působí jako ucelený brand, i když ho tvoří zdánlivě útržkovitá sdělení. A to je právě výzva, kterou před nás výstava na pomezí umění a designu předkládá. Naučme se číst mezi řádky, vlastním způsobem interpretovat kampaně, spoilery a jednodenní hity, poskládejme si celkový obraz sami,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavaLukáš Novák

Foto a zdroj: Kvalitář