25. května 2020 –– události –– Ondřej Krynek

V polovině května zahájila Galerie hlavního města Prahy na Zámku Troja výstavu Colorbond, na které Jan Kovářík vystavuje své pestrobarevné sochy. V zahradách i v samotných interiérech zámku je možné zhlédnout organické abstraktní objekty v nejrůznějších formách, velikostech, skupenstvích i barvách. Krom objektů je zdařilý i kontrast s barokním zámkem.

„V rámci sochařských vizitek na zámku v Troji jsme tentokrát sáhli po umělci mladší střední generace, autorovi barevných soch s biologickým rodokmenem. Sám o nich mluví jako o podhoubí, narůstající buněčné hmotě. Používá všechny druhy moderních akrylátů a jejich derivací, aby jeho objekty co nejplynuleji expandovaly do prostoru. Jejich povrch však pokrývá zcela klasickou metodou – trpělivě tečkuje svá rozměrná díla štětečkem, aby iluze vibrujícího povrchu byla co nejdokonalejší. Jednou z výzev bude jako každoročně také vytvoření speciálního díla pro kašnu v průčelí zámku,” uvádí kurátorka výstavy Magdalena Juříková

„Jen zřídka nás Jan Kovářík vede k odhalení svých úmyslů příhodnými názvy. Zůstává rád u náznaků, a proto používá jen technicky znějící zkratky (uf, of). Ty nabízejí téměř nekonečnou řadu asociací, se kterými můžeme jeho abstraktní práce svobodně ztotožnit. Barva je pro Jana Kováříka důležitým identifikátorem. Jednotlivé objekty zpracovává i v několikanásobných proměnách od šedého, kameninu připomínajícího povrchu až k zářivým odstínům červení, žlutí nebo šarlatu. Změna barevného pláště zcela převrací význam každého objektu. Je to jeden z nejdůslednějších přístupů k barvě v sochařství – ta zde totiž ve vazbě na tvar nic neilustruje, ale stává se imanentní, ideovou součástí objektu. Tuto pevnou a neoddělitelnou roli barvy by měl vyjádřit i metaforický název výstavy, který je sice víceznačný, ale můžeme jej v tomto případě vykládat jako pouto s barvou,” dodává s tím, že výstava je otevřena do 1. listopadu 2020.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Studio Flusser
Zdroj: Galerie hlavního města Prahy