3. června 2021 –– události –– Ondřej Krynek

Poděbradská galerie Ludvíka Kuby nabízí až do konce června výstavu HalfTime, na které výtvarník Pasta Oner představuje velký výběr dosavadní své tvorby. Součástí výstavy jsou i nová doposavad nevystavovaná umělecká díla ze současnosti. Těšit se můžete nejen na různě velká plátna, ale také sochy včetně jedné monumentální.

„Pasta Oner (*1979), jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou popkulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. V jeho dílech se v mediálně bohatém spektru vizuálního jazyka zpřítomňují pro dnešní dobu příznačné asamblážové formy vyprávění. Významově bohatě nabité obrazy a objekty čerpají inspiraci nejen z všudypřítomné inklinace postmoderního člověka globálního západu k třpytivým objektům sdílené touhy, ale vydávají se také po stopách různých forem spirituální transcendence či vnitřních zákoutí víry, odkrývají řadu osobních a popových mytologií, zkoumají podvědomé tužby či reminiscence na lidskou sexualitu, ale také nekáravě poukazují na hrozby tvarující terén naší každodenní zkušenosti,” uvádí kurátor výstavy Ander Lovarssen.

„Pasta Oner platí za jednoho z nejsvébytnějších představitelů současné české umělecké scény. Coby tvůrčí osobnost se Pasta Oner v posledních letech intenzivně profiluje v mezích klasických nezávislých i veřejných galerijních provozů, ve kterých snoubí a zároveň i překračuje tradiční žánrové kategorie pop-artu a cartoon estetiky. Přestože se v jádru své práce dotýká principů postprodukce či apropriace, vymyká se Pasta Oner svou tvorbou dominujícím proudům postkonceptuálních strategií v současném výtvarném umění a prošlapává si v českém kontextu netradiční cestu mediálně zdatného a široké veřejnosti známého, někdy i promyšleně kontroverzního umělce, jehož tvorba zůstává srozumitelná i se zachováním jisté míry významové subverze,” dodává. K výstavě byl navíc vydán 64stránkový katalog s přehledem všech vystavených děl.

Čtěte další články na téma výstavaPasta Oner

Foto a zdroj: Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady