25. dubna 2023 –– umění –– Ondřej Krynek

Jedna z nejvýznamnějších památek města Litomyšl, kterou je bezpochyby původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže, má nový oltář. V soutěži jej navrhl designér a sochař Štěpán Jílek. Oltář, řečnický pultík ambon i sedadlo sedes vychází z tvaru trojúhelníku. Všechny kusy jsou vyrobeny z pískovce a svým jednoduchým designem podtrhují zdobnost interiéru kostela.

„Oltář vychází z minimalistického a čistě provedeného návrhu, který odkazuje na základní symbol křesťanství – trojúhelník, tedy symbol Boží trojjedinosti. Současně má návrh odkazovat a směřovat věřící ke skromnosti a dostává se do určitého dialogu s původně gotickým kostelem. Rovněž zvolený materiál dobře zapadá do interiéru chrámu. Vyhnánovský pískovec nabízí velmi jemnou strukturu a ostatkový kámen, pod kterým budou uloženy ostatky svatých, je vytvořen z ušlechtilého alabastru,“ uvádí autor.

„Na výrobě oltáře jsem spolupracoval s restaurátorem a sochařem Pavlem Mrověcem. Návrh oltáře byl před rokem vybrán z deseti přihlášených návrhů odbornou porotou složenou z historiků umění, restaurátorů, památkářů či odborníků na liturgiku a činovníků místního farního života. Po jeho téměř roční realizaci došlo k umístění a následně slavnostnímu posvěcení v rámci programu Dnů evropského dědictví,“ dodává.

Na realizaci je příjemné, že ji provázela soutěž, kde se mohly utkat nejlepší návrhy. Vybraný a realizovaný návrh pak ukazuje, že oltáře nemusí být příliš zdobné, aby v interiéru i takto historického kostela působily moderně a zároveň důstojně. Oltář váží přibližně jeden a půl tuny. Vyroben je z jednoho kusu vytěženého v České republice. Součástí návrhu byl i stojan na paškál, procesní kříž i svícny.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Kostel v Litomyšli změněn v moderní kulturní místo

Kostel v Litomyšli změněn v moderní kulturní místo

Čtěte další články na téma kostelLitomyšl

Foto: Josef Kubíček
Zdroj: Štěpán Jílek