16. června 2023 –– umění –– Ondřej Krynek

Ve vídeňské muzejní čtvrti MuseumsQuartier byla na začátku června otevřena nová instalace Haus des Baumes neboli Dům ve stromě. Německý umělec Johannes Franz-Figeac zde místní 80letou lípu obalil uměle vytvořeným kmenem ze dřeva obaleným kůrou z topolu. Uvnitř vnějšího kmene jsou instalovány schody přístupné dveřmi. Návštěvníky čeká vyhlídka.

„Instalace v podobě válce o průměru přibližně 2,5 metru, která je vyrobena z kůry místního topolu, lípu symbolicky chrání a zároveň slouží návštěvníkům jako místo k odpočinku. Vnitřkem konstrukce vede schodiště, při výstupu nahoru je rozhled návštěvníků záměrně zmenšen a usměrněn různými průhledy na vybrané motivy a výřezy. Autor věnoval zvláštní pozornost tomu, aby stávající strom nebyl nijak dotčen. Zavlažování je tak zajištěno shora a dům je konstruován tak, aby k živému stromu nebyla připevněna žádná součást instalace,“ uvádí zástupci města Vídně k instalaci, která je postavena tak, aby stromu nijak neškodila.

„Franz-Figeac přibližuje pomocí jednoho z nejstarších archetypů architektury – domu ve stromě – obyvatelům města zajímavá fakta o úloze lesa v době razantní změny klimatu a ukazuje, co můžeme společně udělat pro to, aby lesy byly připravené na budoucnost. Pouze při trvale udržitelném lesním hospodaření mohou lesy plnit svoji úlohu, vázat skleníkové plyny a zvládnout budoucí společenské a ekologické nároky. Dům ve stromě nabízí i on-line hru, díky které se návštěvníci mohou o tomto tématu hravou formou dozvědět více. Kromě individuálního zkoumání lesa kolemjdoucí v domě naleznou také útočiště a klid od ruchu areálu,“ dodávají s tím, že instalace je přístupná zdarma do konce října denně od 10 do 20 hodin.

Čtěte další články na téma Vídeňstrom

Foto: Lorenz Seidler
Zdroj: Město Vídeň