12. ledna 2013 –– umění –– Ondřej Krynek

Belgický fotograf Filip Dujardin je dlouhodobě fascinován architekturou a rád ji fotografuje. Jeho umělecká tvorba však sahá mnohem dál, když do reálných krajin komponuje počítačově upravené budovy, objekty a struktury, které jsou jednou velkou fikcí s reálnými základy. Výsledkem jeho práce jsou fascinující obrazy s absurdními výjevy.

Před několika měsíci jsme psali o španělském fotografovi, který si pohrává s nudnou architekturou či architektonickými prvky měst. Victor Enrich nasnímá poměrně nudné objekty měst a v počítači si s nimi pohraje tak, že vše sice vypadá reálně, ale konstrukčně je čistá fikce. Stejně orientovaný je i belgický Filip Dujardin, který pochází z Ghentu a studoval jak fotografii na místní akademii tak historii specializovanou na architekturu. Šest let do roku 2006 byl také technickým asistentem známé fotografické agentury Magnum.

Jeho tvorba si opět zahrává s realitou a lidskou představivostí. Dujardin fotografuje reálné krajiny, budovy, historické stavby, klasickou městkou zástavbu, samostatné industriální objekty i konstrukční prvky a následně z nich pomocí počítače vytváří fantastické kompozice, které se nachází za hranicí lidských schopností. V podstatě jde o surrealistický pohled na svět, který známe od malířů jako Salvador Dalí nebo neméně známý René Magritte.

Zajímavá je rozmanitost výsledných děl, které by se daly rozdělit do čtyřech skupin. Nejpočetnější jsou vily a bytové domy, mezi něž zasazuje obří balvan, zasypává je pískem nebo je umisťuje v betonové konstrukci na pláž. Druhou částí jsou historické budovy, které obohacuje o další přístavby nebo je rozřezává na nudličky. Třetí částí jsou různé hmoty a konstrukční prvky, které spojuje jako neobyvatelnou masu. Čtvrtá část jsou samostatné krajiny, které mají jen decentní lidský zásah.

Filip Dujardin pravidelně samostatně vystavuje už od roku 2008. Poslední výstavu měl před dvěma lety a další se chystá od 7. února do 29. března 2013 v galerii Highlight v San Francisku v Kalifornii. Vystaveny zde budou ty nejlepší díla posledních několika let včetně několika jistě zajímavých novinek.

Čtěte samostatný článek Victor Enrich dává nudné architektuře snivé tvary

Čtěte všechny články na téma fotografiearchitektura

Foto a zdroj: Filip Dujardin