6. března 2013 –– umění –– Marek Prokůpek

Český výtvarník Dominik Lang vytvořil pro prostory Secession Gallery ve Vídni speciální výstavní projekt, který interpretuje díla českého kubistického sochařství a architektury. Výstava nese název Expanded Anxiety a navštívit ji můžete až do 21. dubna 2013.

Dominik Lang patří mezi výrazné osobnosti výtvarného umění své generace nejen u nás, ale i ve světě. Na mezinárodním poli se zapsal především díky projektu pro 54. bienále v Benátkách v roce 2011, kdy pro Československý pavilon vytvořil výstavu Spící město. V rámci této výstavy Lang interpretoval sochařského dílo svého otce Jiřího Langa.

Lang se ve svých dílech opakovaně zabývá českým modernismem a demonstruje svůj vlastní přístup k dějinám umění. Ve svých instalacích zkoumá komplexní vztahy mezi objektem a pozorovatelem a objektem a prostorem. Často se s jeho dílem můžeme setkat ve veřejném prostoru, kdy reaguje a dotváří prostředí prostřednictvím intervencí. Jeho zájem však směřuje i k samotnému galerijnímu provozu, kdy prostřednictvím svých instalací narušuje zaběhnuté stereotypy a pravidla vystavování výtvarného umění a nabourá tak divákovo očekávání. Jeho díla jsou většinou tvořena pro konkrétní výstavní prostor. Stejně tomu je i v případě aktuální vídeňské výstavy Expanded Anxiety.

Na této výstavě Lang představuje díla, v kterých se opírá o elementy kubistického sochařství a architektury. Stěžejním dílem celé výstavy je instalace interpretující dílo českého kubistického výtvarníka Otto Gutfreunda Úzkost, které je považováno za první kubistickou sochu.  Langovo provedení Úzkosti je v několikanásobně větší formě, než je originál a zaplnilo celý prostor zadní místnosti galerie. Divákovi je zde umožněno přímo vstoupit do této instalace.

K výstavě byl vydán katalog, v kterém jsou mimo jiné uvedeny texty českého teoretika umění Karla Císaře.

Čtěte všechny články na téma uměníVídeň

Foto a zdroj: Secession Gallery54. Venice Biennial