4. září 2013 –– umění –– Zuzana Janáková

Po bulharské Sofii a rumunské Bukurešti je Praha dalším místem, kde se zastavila putovní přehlídka moderního čínského umění s názvem Peking–Praha, Nový pohled na čínské umění. Expozice v Císařské konírně Pražského hradu nabízí téměř šest desítek uměleckých děl od čtyřiceti čínských autorů reprezentujících tři generace čínského umění a zahrnuje širokou škálu uměleckých forem.

Už jen do 29. září vystavená díla vycházejí z kulturního prostředí současné čínské společnosti a svědčí o vyzrálé orientaci svých tvůrců v globálním uměleckém prostředí. Na výstavě, která je zatím nejrozsáhlejší výstavou čínské umělecké tvorby ve střední a východní Evropě, jsou prezentovány především obrazy, ať už kresby či olejomalby. K vidění je ale i několik fotografií, videí, soch či nezařaditelných pop artových prvků.

Všechna díla vznikla v osmdesátých letech minulého století a navazují na tradice a kulturní kontext a zároveň reflektují globalizaci uměleckého prostředí. Obrovský potenciál Číny, jakožto země, která se výrazně podílí na spoluvytváření podoby dnešního světa, se promítá i do tvorby současného čínského umění, které se snaží reflektovat otevřenost, komunikaci a mezinárodní spolupráci. „V osmdesátých letech 20. století se Čína otevřela světu a díky tomu se urychlila modernizace čínské společnosti. Čínští umělci začali zkoušet nové formy a experimentovali,“ tvrdí kurátor výstavy Cheng Xindong.

Vlivem globalizace se současné čínské umění neustále rozvíjí. Současní čínští umělci se podle něj snaží vyjadřovat svobodně a prezentovat své vnitřní zkušenosti. V Číně je v současné době přes tři milióny umělců. „Díky unikátní perspektivě a úsudku vzbuzují pozornost na mezinárodní scéně. Současné čínské umění je výdobytkem moderní čínské civilizace a zároveň se stává mocnou hybnou silou ve světě,“ tvrdí. V roce 2000 Cheng založil v Pekingu vlastní výstavní prostor s názvem Xin Dong Cheng Space for Contemporary Art, zaměřující se především na prezentaci západního umění čínské veřejnosti. Zároveň v rámci mnoha mezinárodních projektů působí i jako představitel současné čínské tvorby v zahraničí.

„Bylo by troufalé tvrdit, že tato přehlídka je komplexní představení celé současné výtvarné scény, ale je to velmi zajímavý úvod a setkání s vybranými umělci. Cílem bylo, aby expozice nebyla jakýmsi vyfiltrovaným produktem pro Západ, ale naopak odrážela skutečnou pestrost, která se ve výtvarném světě v Číně objevuje,“ upozornil organizátor výstavy v Praze Jan Třeštík.

Čínským umělcům je vlastní schopnost navázat na tradice a zároveň směřovat do budoucna. Staré čínské přísloví prý říká: „Jeden obraz vydá za tisíce slov,“ a proto si nenechte ujít příležitost vidět přehlídku velmi výrazné tvorby čínských umělců na Pražském hradě.

Čtěte další články na téma výstava, Čínaumění

Foto a zdroj: Kultura na Hradě a 2Media