8. února 2014 –– umění –– Katka Vítková

Pražský Dům fotografie byl po delší době opět otevřen a jeho zahajující výstavou je Slovenská nová vlna 80. léta. Na ní jsou zahrnuty fotografie slavných slovenských studentů pražské FAMU jako například Tono Stano, Rudo Prekop, Vasil Stanko a další. Obdivovat jejich tvorbu i nové prostory galerie můžete až do 16. března.

Autory vystavující v Domě fotografie, kterými jsou Jano Pavlík, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Tono Stano, Martin Štrba, Miro Švolík, Kamil Varga a Peter Župník, spojuje studium na pražské FAMU, narození kolem roku 1960 a jejich výrazné prosazení se na tehdejší scéně československé fotografie – zapsané do všeobecného povědomí jako Slovenská nová vlna.

Překvapivé je toto vymezení a nezasažení českou fotografií i vzhledem k tomu, že pražská FAMU byla v sedmdesátých a osmdesátých letech jedinou vysokou školou s výukou fotografie ve střední Evropě. Většina z nich se také stala všeobecně známými a v dnešní době jde o uznávané a aktivně tvořící fotografy jak v Čechách, tak na Slovensku.

Záměrem kurátorů Tomáše Pospěcha a Lucie L. Fišerové bylo prozkoumat fenomén Slovenské nové vlny a jeho východiska s časovým odstupem  téměř tří desetiletí. Na fotografiích lze vypozorovat spojující linku využívání metafory, přehodnocování žánrových hranic, obrazový neklid, melancholie a naléhavost sdělení, někdy maskovaná výraznou lehkovážností a hravostí.

Často se na výstavě zobrazuje vyjádření pomocí aktu. Osobitý důraz je také kladen na díla, která ve své době nebyla vůbec představena, máme tedy možnost je na výstavě vidět zcela poprvé.

Koncepce celé výstavy jde mimo tradiční model jednotlivých autorských osobností. Díla jsou představena v šesti tematických kapitol provázených dobovou dokumentací. Výstavu můžete navštívit kromě úterý denně od 10 do 18 hodin a to až do 16. března 2014. Za zmínku stojí i možnost účasti na sobotních výtvarných workshopech, které se konají v březnu.

Čtěte další články na téma fotografie

Foto a zdroj: GHMP