4. srpna 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Dvojice českých umělkyň Helena Blašková a Marie Hladíková prezentuje do 31. srpna 2014 v multifunkčním prostoru Prádelny Bohnice site-specific instalaci s názvem Než Slunce překročí tvůj stín. Jedná se o multimediální zhmotnění okamžiků střetu s něčím krásným a omračujícím zároveň. Nevšední prostor prádelny pocity jen umocňují.

„Instalace je jakousi hmotnou metaforou okamžiků ohromení, obdivu, nedostižnosti i inspirace transcendentními situacemi či energiemi překračujícími smyslové vnímání, které však díky své náročnosti, složitosti, rozměru či síle pokořují naše myšlení a vyvolávají silné psychosomatické reakce. Nemožnost pochopit či jinak vstřebat tyto střety, fascinace jejich nedostižitelností, ale také obava z nepoznaného se proměňují ve zvláštní směs obdivu a frustrace, touhy a odmítání, neovladatelné přitažlivosti a úpěnlivých obav,“ popisuje výstavu Prádelna Bohnice.

„Na obzoru viditelného světa občas dochází k silnému jiskření mezi každodenní realitou a její transcendentní podstatou. Výboje, které v  takových momentech vznikají, vyhazují pojistky našeho myšlení a  způsobují nemalé psychosomatické reakce, plné protichůdných pocitů a  nálad. Pokud se jiskra zažehne víc, hrozí jen vyhoření nebo osvícení,“ říkají Helena Blašková a Marie Hladíková.

Čtěte další články na téma uměnívýstava

Foto a zdroj: Prádelna Bohnice