12. srpna 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Mistrovská sklářská díla ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze jsou od letošního léta až do září 2015 na putovní výstavě po pěti čínských muzeích a třech japonských. Rozsáhlá kolekce obsahující více jak 200 předmětů od 14. století po současné moderní sklo.

„Uměleckoprůmyslové museum připravilo putovní výstavu Mistrovská díla ze sbírky skla UPM v Praze, která bude ke zhlédnutí od 20. července 2014 do září 2015 v pěti čínských muzeích. Vystaveno bude nad 200 předmětů evropské sklářské produkce od antiky po meziválečné období. K výstavě vznikne čínsko-anglický barevný katalog editory Heleny Brožkové,“ uvádí výstavu Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Výstava je díky své četnosti rozdělena na několik kapitol. První ukazuje středověké období od 14. do 15. století. Druhá část představuje manýristické a renesanční sklo v letech 1550 až 1650. Třetí část je zaměřena na barokní a rokokové sklo v letech 1650 až 1790. Čtvrtá část nabízí klasicistní a empírová díla z let 1800 až 1865. Pátá část nabízí historizující tvorbu z let 1860 až 1890. Šestá představí výtvory od secese až po druhou světovou válku. Poslední sedmá část nabízí díla od roku 1945 až po současnost.

Čtěte další články na téma sklo

Foto a zdroj: UPM