23. listopadu 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Pražský dům fotografie otevřel výstavu s názvem Dvojexpozice, která byla vytvořena z vlastní velice hodnotné sbírky. Až do 1. února 2015 si budete moci prohlédnout na 160 fotografií od 62 slavných autorů a autorek převážně z České republiky, ale i Slovenska.Výstava je koncipována jako průřez nejlepší fotografické tvorby 20. století, především 80. a 90. let.

„Výstava Dvojexpozice odkazuje k základním silám, určujícím kulturní dějiny. Spolu s jemnějšími impulzy se totiž jako reflexe světa prosazují buď volná obraznost, anebo vztah k sociální skutečnosti, která má být nejenom zaznamenána, nýbrž zpětně ovlivněna a tím proměněna. Název výstavy tedy bere v úvahu sociální působení média fotografie včetně společenského zlomu mezi osmdesátými a devadesátými lety, jehož počátek před čtvrtstoletím si v současnosti připomínáme,“ říká k výstavě její kurátor Josef Moucha.

„Ve snaze o reprezentativnost a vstřícnost vůči návštěvníkům jsou drženy autorské příspěvky pohromadě. To sice na jedné straně narušuje chronologickou návaznost, o to více však vyniká časová souběžnost různých tvůrčích metod. Ostatně sbírka nesleduje ani tematická hlediska, ani ucelenost žánrového spektra soudobé tvorby a výstavní průřez na nich tedy nemohl stavět,“ dodává.

Mezi autory fotografií najdeme slavná jména jako Vladimír Birgus, Karel Cudlín, Gabina Fárová, Jiří Hanke, Tibor Honty Viktor Kolář, Zdeněk Lhoták, Pavel Mára, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Jan Pohribný, Rudo Prekop, Jan Saudek, Roman Sejkot, Vasil Stanko, Pavel Štecha, Jindřich Štreit, Kamil Varga, Iva Zímová, Vladimír Židlický a mnozí další.

Vystavené fotografie byly vybrány z celkem 557 snímků ze sbírky Pražského domu fotografie, která spadá pod Galerii hlavního města Prahy. Originály fotografií jsou často zvětšeniny na bromostříbrném papíře velké hodnoty.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto a zdroj: GHMP