30. listopadu 2014 –– umění –– Kateřina Rašková

Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízí do začátku ledna 2015 jednu z největších retrospektivních výstav Bohumila Kubišty. Součástí rozsáhlé výstavy nazvané Zářivý krystal jsou i díla dalších českých autorů inspirované tímto umělcem a to od roku 1905 až do roku 2013. Nedělní vstupné je navíc zdarma.

Galerie výtvarného umění se tentokrát zaměřila na jednoho z nejvýraznějších českých autorů začátku 20. století, Bohumila Kubištu, a jeho odkaz v díle bezmála padesáti dalších autorů. Mezi nejznámějšími můžeme jmenovat Emila Fillu, Antonína Procházku, Jana Zrzavého, Josefa Šímu nebo Jindřicha Štyrského.

Zářivý krystal je jedna z největších retrospektivních výstav Kubištova díla vůbec. Sto třicet jeho prací doprovází přes dvě stě uměleckých děl mapující Kubištův vliv na pozdější generace. V Domě umění můžete zhlédnout nejen díla z třiceti šesti galerií z celé České republiky, ale i soukromých sbírek, a která jsou tak běžně nedostupná. Také se nejedná pouze o malby, ale i kresby, grafiky, plastiky a fotografie. Hodnota výtvarných děl přesahuje miliardu korun.

Výstavu doprovázejí komentované prohlídky, přednášky a souhrnný katalog Kubištova díla. Jedinečnou výstavu můžete navštívit nejpozději 4. ledna 2015. Plné vstupné činí 100 Kč, snížené 50 Kč a nedělní vstup je zcela zdarma.

Čtěte další články na téma uměnívýstava

Foto a zdroj: Galerie výtvarného umění v Ostravě