25. ledna 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Leica Gallery Prague zahájil svou retrospektivní výstavu s názvem Události míst český fotograf Miroslav Machotka. Až do 5. dubna 2015 můžete zhlédnou výběr černobílých snímků pořízených tradiční analogovou filmovou cestou. Jednotlivé fotografie zachycují novým výtvarným pohledem převážně exteriérové výjevy všedního denního života.  

„Dílo Miroslava Machotky, svébytné osobnosti české fotografie, představuje zcela jedinečný a objevný přístup k fotografickému vyjádření. Vybraný soubor černobílých fotografií, které vznikají analogovým procesem, reprezentuje autorovu práci ze širokého období posledních čtyřiceti let. Přesto je ucelený a jednotlivé fotografie spojují vnitřní vazby,“ uvádí Leica Gallery Prague k výstavě.

„Autor, bez jakékoliv vnější nebo formální manipulace, pouze výběrem místa, objektů, světla, času a vizuálním spojováním prvků fotografovaného světa své záběry více méně vytváří, v jistém smyslu podobně jako malíř konstruuje abstraktní obraz. Každá fotografie je pak individuálním dílem, které reflektuje nejen podobu městské civilizace, ale rezonuje i s autorovými vnitřními pocity, s nimiž konfrontuje každodennost, banalitu i materialismus svého okolí. Divák se ocitá na prahu důvěrně známého světa, ten je však zpochybněn a znovu otevřen pro jeho vlastní fantazii,“ dodávají k autorově tvorbě organizátoři výstavy.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto a zdroj: Leica Gallery Prague