27. února 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražské Galerii Kuzebauch byla otevřena výstava Františka Skály s názvem Zři ke kořeni. Až do 30. dubna zde můžete zhlédnout exkluzivní soubor diorám vytvořených právě pro tuto výstavu. Deset děl s vlastnoručním popisem autora na papíře je zde vystaveno ve díky jejich velikosti a křehkosti speciální instalaci pod speciálním osvětlením a zvětšovacími skly.

„Soubor diorám, vytvořený pro výstavu v galerii Kuzebauch, je přehlídkou miniinstalací a objektů, které lze vzhledem k jejich měřítku a křehkosti prezentovat pouze ve světelných boxech za zvětšovacími skly a které vyžadují přesné muzeální nasvícení. Je to zároveň ukázka pestré škály mnohdy těžko identifikovatelných typicky ‚skálovských‘ materiálů s vlastními příběhy. Ze všech koutů světa, z říše rostlinné i minerální, nalezených či autorem vytvořených, které ho zaujaly pro své estetické i skryté významové kvality. Mnohdy odhalují krásu, která vzniká až stárnutím a degradací materiálů, korozí a sesycháním, působením mořské vody, ale také materiálů průmyslově vyrobených a úplně nových,“ uvádí organizátoři výstavy.

„Potápím se ke dnu přiváben hlasem mořské okurky a na hladinu vynáším perlu,“ říká poeticky František Skála, který získal mnoho významných ocenění. Na výstavě můžeme zhlédnout jeho se jmény Na molu, Olejovka, Trosečník, Schránka úmluvy, Kufřík, Tři očka, Chrám plastu a další. Skála v nich využívá desítek různých materiálů jako například perspex, gumu, kámen, mořské ježovky, papír, textilie, houby či dokonce klepeto kraba či květ magnolie.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie  Kuzebauch