9. května 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

V pražském Trojském zámku byla otevřena dlouhodobá výstava jednoho z nejvýznamnějších umělců generace 60. let. Výtvarník a sochař Václav Cígler zde prezentuje především současná díla ze skla, která si hrají s optickými jevy, prostorem a světlem. Až do 1. listopadu je možné navštívit plnou zajímavých objektů, projekcí a komorních děl.

„Exteriér a interiér Trojského zámku umožní představit dílo významného umělce, který v mnoha směrech překračuje hranice sklářské tvorby a dotýká se řady environmentálních i architektonických problémů. Je průkopníkem v uplatnění optického skla, které vtáhl do světa umění z technického a vědeckého prostředí. Tato metoda mu umožnila vytvářet objekty, které okolní svět opticky absorbují a dynamizují. Světelně-kinetický moment je tak trvalou součástí celé řady jeho prací, ať už jej zprostředkovává sklo, leštěný kov, nebo vodní hladina, nebo všechna média společně,“ uvádí pořádající Galerie hlavního města Prahy.

Množství vystavených objektů vzniklo ve spolupráci s Michaelem Motyčkou, se kterým Václav Cígler spolupracuje od roku 1999. V expozici najdeme díla z posledních let, konkrétně v rozsahu 2003 až po nejnovější letošní z roku 2015.  Zajímavé je i propojení významné barokní památky, kterou bezpochyby Trojský zámek je, spolu s moderními skleněnými plastikami. Výstava navíc expandovala i do zahrady a návštěvníci se mohou těšit na soustavu studánek.

Václav Cigler se narodil v roce 1929. V letech 1948 až 1951 studoval na Střední odborné škole sklářské v Novém Boru. Později v roce 1957 absolvoval na VŠUP v Praze u profesora Josefa Kaplického v ateliéru Skla. V roce 1965 založil speciální ateliér Sklo v architektuře na VŠVU v Bratislavě. Krom skleněných plastik spojených často s kovem se věnuje i navrhování osvětlení a šperku.

Čtěte další články na téma sklovýstava

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy