31. května 2015 –– umění –– Jitka Prokopičová

Nejnovější dílo známého holandského designera Daana Roosegaarde nazvané Waterlicht ukázalo, jak by obrovská plocha lemovaná slavnými amsterodamskými muzei Rijskmuseum, Stedelijk museum a Van Gogh museum, vypadala, kdyby neexistovala vodní díla chránící Holandsko před zaplavením.

Tímto světelným uměleckým dílem chtěl designér také zdůraznit téměř zapomenutou sílu i zranitelnost vody. Jak sám Daan Roosegaarde říká: „ Inovativní špičková vodní díla po celé zemi dala téměř zapomenout na povodně, které byly součástí života v minulosti.“

Po tři večery od 11. do 13. května vytvářely  iluzi vodní hladiny světelné vlny tvořené s pomocí nejnovější LED technologie, speciálního softwaru a čoček. „Hladina“ ve výšce 2 metrů odpovídá situaci, ve které by se Muzejní náměstí ocitlo, kdyby Amsterodam a Holandsko nebylo chráněno systémem vodních děl. Motivací k tvorbě tohoto světelného designu byla nedávná akvizice Rijksmusea: malba holandského mistra Jana Asselijna ze 17. století představující velkou povodeň v Amsterodamu v roce 1651.

„Obě díla reflektují historii Holandska a jak se Holandsko vypořádává s tímto fenoménem. Ukazují typickou holandskou situaci, vždy jsme žili po úrovní hladiny moře,“ prohlásil Wim Pijbes, ředitel Rijskmusea. Podobnou virtuální potopu jako na Muzejním náměstí připravil Daan Roosegaarde divákům již koncem února na řece Ijssel.

Designér Daan Roosegaarde (1979) je známý svými inovativními projekty, ve kterých experimentuje a kombinuje moderní technologie s uměním.  Jeho projekty zahrnují architekturu, interaktivní design i módu.

Jedním z jeho nedávných světelných projektů jsou například Smart Highway a van Goghova stezka v Nuenen u Eindhovenu, které v noci vyzařují světlo akumulované za denného světla. Při jejich tvorbě využil LED technologie stejně jako u projektu Dune tvořeného množstvím vláken s LEDkami a sensory, které reagují na pohyb a hlas kolemjdoucích.

Návštěvníci Rijksmusea v Amsterodamu mohli obdivovat jeho Lotus – obrovský objekt ve tvaru koule tvořený stovkami drobných aluminiových lístků, které reagují na přítomnost lidí, resp. tepla, které vyzařují, a v Eindhovenu si zase mohou na jednom chodníku v podloubí pohrávat s krystaly, které obsahují svítivé diody napájené magnetickým podložím a vytvářet tak různé svítící tvary a vzkazy. Daan Roosegaarde ale experimentuje i ve světě módy. Oděv s názvem Intimacy mění svoji transparentnost podle toho, jak se k jeho nositelce přibližují jiné osoby. Studio Daan Roosegaarde tvoří tým designérů a inženýrů se sídlem v Amsterodamu a Šanghaji.

DesignVid.cz nabízí video Waterlicht je světelná instalace simulující vlnění vodní hladiny

Čtěte další články na téma Studio Roosegaarde

Foto a zdroj: Studio Roosegaarde